Student » Školní poradenství

 

Školní poradenství

Studenti nebo zákonní zástupci mají možnost sjednat si individuální schůzku i mimo úřední hodiny.
Důležité informace najdete níže v textu „Užitečné odkazy a dokumenty" a také na nástěnce ve 3. patře, kde je rovněž umístěna schránka důvěry.

 

KONTAKT
Mgr. Radoslav Vrkoslav
Výchovný poradce
Metodik školní prevence
telefon: 49 49 46 031 ...035
e-mail:

Úřední hodiny:
Sudý týden čtvrtek: 10:00 - 11:00
Lichý týden čtvrtek: 12:30 - 13:30

 


Náplň práce výchovného poradce

je poradenství a metodická a informační činnost, která se týká oblastí vymezených v §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení (vč. vyhlášky č. 116/2011 Sb., kterou se předchozí vyhláška mění):

  • prevence školní neúspěšnosti
  • primární prevence sociálně patologických jevů
  • kariérové poradenství
  • odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
  • péče o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi
  • metodická podpora učitelů při využívání psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností při vzdělávání.

 

Soubory ke stažení

  • minimální preventivní program
  • strategie a prevence

 

Užitečné odkazy