Student » Školní poradenství

 

Školní poradenství

Studenti nebo zákonní zástupci mají možnost sjednat si individuální schůzku i mimo úřední hodiny.
Důležité informace najdete níže v textu „Užitečné odkazy a dokumenty" a také na nástěnce ve 3. patře, kde je rovněž umístěna schránka důvěry.

 

KONTAKT
Ing. Marie Zíková
Výchovná poradkyně
Metodička školní prevence
telefon: 49 49 46 032
e-mail:

Úřední hodiny:
Sudý týden - úterý: 13:20 - 14:05 (Hlavní budova

Sudý týden - středa: 10:50 - 11:35 (Brněnská)

Sudý týden - čtvrtek: 10:50 - 11:35 (Hlavní budova)

 

Lichý týden - úterý: 10:50 - 12:25 (Hlavní budova

Lichý týden - čtvrtek: 11:40 - 12:25 (Hlavní budova)

 


Náplň práce výchovného poradce

je poradenství a metodická a informační činnost, která se týká oblastí vymezených v §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení (vč. vyhlášky č. 116/2011 Sb., kterou se předchozí vyhláška mění):

 • prevence školní neúspěšnosti
 • primární prevence sociálně patologických jevů
 • kariérové poradenství
 • odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • péče o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi
 • metodická podpora učitelů při využívání psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností při vzdělávání.

 

Soubory ke stažení

 • minimální preventivní program
 • strategie a prevence

 

Užitečné odkazy

 • https://www.prevence-info.cz/misto/kralovehradecky-kraj
 • Pedagogicko - psychologická poradna, Hradec Králové, Na Okrouhlíku 1371/30, tel. 495 265 423, 602 620 020; http://www.pppkhk.cz/
 • Preventivně informační centrum Policie České republiky, Hradec Králové, nprap. Jan Čížkovský, tiskhk@mvcr.cz, tel.:974526209
 • Mgr. Jitka Musilová, metodik prevence PPP KHK, tel.495265423, e-mail: j.musilova@pppkhk.cz
 • SVP NÁVRAT, Říčařova 277, 503 01, Hradec Králové, tel.: 739 401 363 / 495 221 590, svpnavrat@gmail.com
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové, tel.495 831 111
 • Občanské sdružení SALINGER, Gočárova Třída 760, Hradec Králové 500 02, tel. 774807053, +420 495 267 249, http://www.salinger.cz/
 • ADRA - Pyramida pomoci a rozvoje. Poradna pro oběti násilí a trestných činů, HK, tř. E.Beneše 575, tel. +420 606 824 104
 • Kontaktní centrum O.S. LAXUS HK, ambulance.hradec@laxus.cz, tel.: +420 777 033 618, adresa: Gočárova 1620, 500 02 Hradec Králové
 • Linka BEZPEČÍ, tel. 116 111 - zdarma, http://www.linkabezpeci.cz/
 • Linka DŮVĚRY Hradec Králové, tel. +420 495 273 259
 • ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, https://www.aids-pomoc.cz/poradna
 • Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s., Hradec Králové - síť rodinných a manželských poraden, tel.: 495 265 015 , 607 248 533
 • Úřad práce, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové 2, Oddělení zprostředkování a poradenství, Bc. J. Velehradská, tel. 950 116 588, Jana.Velehradska@hk.mpsv.cz
 • Psycholog, MUDr. Petr Kopista, Bratří Štefanů 895, 500 03 HK
 • Celostátní okamžité poradenství pro šikanu - prevence@msmt.cz
 • https://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-skpv-prevence-rady-rodicum.aspx
 • Preventivní programy SPIRÁLA, tel.: +420 495 262 202; PROSTOR PRO, o.p.s., Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové.