Uchazeč » Nabídka oborů » Nábytkářská a dřevařská výroba - Design a konstrukce

 

Studijní obor 33-42-M/01 - Nábytkářská a dřevařská výroba (švp Design a konstrukce nábytku)

„Rozviň svůj talent a technické vlohy při navrhování nábytku a interiérů."

 

V odborných předmětech se naučíš mnoha novým a zajímavým věcem.

Například v předmětu Konstrukce se naučíš vypracovat a číst konstrukční dokumentaci výrobku. Výkresovou dokumentaci budeš následně umět zpracovat jak v ruce, tak v CAD programech. Výtvarná příprava rozvine tvé výtvarné myšlení, tvořivost a fantazii, kterou využiješ v navrhování nábytku a interiéru. Technologie a Materiály tě naučí poznávat a používat tradiční i moderní technologické postupy a materiály. Praktická cvičení rozvinou tvé praktické dovednosti, naučíš se používat 2D a 3D programy, budeš umět programovat a obsluhovat CNC stroje. Ekonomika ti umožní pochopit tržní mechanismus, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku. Získáš předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit a naučíš se orientovat v právní úpravě podnikání.

 

Tento obor se otevírá každý lichý rok: 1. 9. 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025...


 

V roce 2024 se tento obor neotevírá, ale přesto vás může zajímat...

 

Dny otevřených dveří

Výstavy studentských prací

Kam po škole (možnosti dalšího studia na VOŠ a VŠ)

 


Rámcový vzdělávací program - RVP
Žáci, připravovaní na základě tohoto RVP, se budou moci v praxi uplatnit ve velkých, středně velkých i malých firmách na střední a nižší úrovni řízení a organizaci výroby, např. jako vedoucí a přípraváři výroby, plánovači, mistři, referenti v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. Uplatnit se budou moci i jako technologové, konstruktéři a návrháři, nebo jako operátoři ve všech oblastech výroby, případně jako úředníci v oblasti státní zprávy.

Celý rámcový vzdělávací program, který podrobně popisuje uplatnění absolventa, klíčové i odborné kompetence, rozvržení obsahu vzdělávání, organizaci vzdělávání a mnoho dalších důležitých podrobností o studiu oboru naleznete zde... RVP NK

 

 

Nástěnka (výběr - uchazeč)

Podporujeme