Profil SUPŠ HNN » Dokumenty

Povinně zveřejňované dokumenty

Další volně přístupné dokumenty je možno vyžádat u paní Čápové na serkretariátu školy a nebo u pracovníka mající na starosti dannou problematiku viz kontakty.

 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů
a nábytku
,
Hradec Králové, 17. listopadu 1202

Adresa:
500 03 Hradec Králové,
17. listopadu 1202

IČO: 00145238
DIČ: CZ00145238

facebook