Student » Přednáškový cyklus 34xVŠUP

Přednáškový cyklus 34xVŠUP

 

Ve školním roce 2013 - 2014 proběhl ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové unikátní Cyklus třiceti přednášek, kde špičkoví umělci a designéři (většinou samotní vedoucí jednotlivých ateliérů) Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) představili vlastní uměleckou tvorbu, práce svých studentů, a profil studia oboru, který na UMPRUM vedou.

Za uspořádání celého cyklu přednášek je třeba poděkovat zejména rektorovi UMPRUM prof. ak. arch. Jindřichu Smetanovi, který tento projekt výrazně podpořil a umožnil tak široké odborné i laické veřejnosti se seznámit s tím nejlepším, co v architektuře, designu, grafice, teorii umění, volném i užitém umění v naší zemi a možná celé Evropě vzniká. Myslím, že jak samotné přednášky, tak jejich následující videozáznamy přispějí k tomu, aby se talentovaní studenti, a to nejen z Hradce Králové, neostýchali a poslali přihlášku ke studiu na UMPRUM Praha.

Na závěr bych rád ještě poděkoval panu MgA. Vladimír Peškovi, Ph.D, který stál u zrodu tohoto projektu a věnoval mnoho času jeho realizaci.

Všem přednášejícím ještě jedou za své kolegy a studenty moc a moc děkuji.

 

Václav Kosina

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202