Profil SUPŠ HNN

Slovo úvodem

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku sídlí v areálu středních a vysokých škol na dohled historického centra Hradce Králové. Škola vyhlíží a žije mladě, ale její tradice sahají až do počátku výroby klávesových hudebních nástrojů v Čechách.

Vůně dřeva provází výuku mladých uměleckých řezbářů, truhlářů, tvůrců klavírů, kytar a také budoucích designérů a návrhářů nábytku. Absolventi školy nacházejí uplatnění v celé Evropské unii a také úspěšně pokračují v dalším studiu na vysokých školách.

Vize školy

Vize, tedy naše předpoklady a přání věcí budoucích lze shrnout do několika bodů:

  • stát se školu, ve které budou studovat žáci, laická veřejnost i odborníci v zaměření na hudební nástroje, design a nábytek nejen z České republiky, ale i z mnoha státu celé Evropy,
  • vybudovat vzdělávací centrum pro nejmodernější technologie obrábění dřeva a připravovat v něm budoucích špičkové odborníky,
  • pravidelně se umisťovat se studenty na předních místech celostátních i mezinárodních soutěží v zaměření na produktový design, CAD/CAM technologie, uměleckořemeslné výrobky a ve výtvarných soutěžích a reprezentovat tak i Královéhradecký kraj,
  • čerpat maximální možné míře prostředky ze strukturálních fondů EU a dalších mimorozpočtových zdrojů,
  • vytvořit na škole takovou atmosféru a prostředí, do kterého se budou jak studenti, tak zaměstnanci každé ráno těšit a vzájemně se budou všichni respektovat a spoluvytvářet ovzduší důvěry a pochopení.

Poslání školy

Poslání, tedy věc zájmu obecného, ale zde zájmu naší školy vidíme zejména v akcentu následujícího:

  • vzdělávat studenty tak, aby byli co nejlépe připraveni na život po profesní i lidské stránce,
  • vést studenty k samostatné, tvůrčí, ale i týmové práci při současném rozvoji jejich talentu,
  • respektovat zájmy a individuální potřeby každého studenta,
  • zabezpečit prostorové a materiální zázemí pro studenty i zaměstnance na takové úrovni, aby je neodváděl jejich nedostatek od plnění studijních cílů,
  • vytvořit optimální podmínky pro celoživotní zájmové i profesní vzdělávání.

 Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů
a nábytku
,
Hradec Králové, 17. listopadu 1202

Adresa:
500 03 Hradec Králové,
17. listopadu 1202

IČO: 00145238
DIČ: CZ00145238

facebook

Sociální sítě

26.06.2019:  Naši studenti zvítězili v soutěži Přeměná odpadů na zdroje 


08.03.2019:  Co Čech, to designér v časopisu Interiéry 


22.03.2018:  Navrhování iteriérů on-line v časopisu Interiéry 


14.12.2017:  Naši pedagogové "o vizualizacích", a jiné přednášky z Interiérů 2017 


13.10.2017:  Machři roku 2017 


07.09.2017:  Škola základ života? 


03.05.2017:  Praktické maturitní zkoušky řemeslných oborů v Hradeckém deníku