Uchazeč » Nabídka oborů » Design interiéru

 

Studijní obor 82-41-M/11 - Design interiéru

„Dej prostor svým nápadům a realizuj je."

 

V odborných předmětech se naučíš mnoha novým a zajímavým věcem

Například v předmětu Dějiny výtvarné kultury (Dějiny umění) získáš ucelenou umělecko-historickou orientaci v oblasti vývoje výtvarné kultury od jejího vzniku až po současnost. Výtvarná příprava rozvine tvé výtvarné myšlení, tvořivost a fantazii, přispěje ke kultivaci výtvarného vidění a vyjadřování. Získáš rovněž základní vědomosti a dovednosti v psaní a kreslení Písma a ve Figurálním kreslení. Předměty Počítačová grafika a 3D vizualizace ti dají nástroje pro počítačové zpracování a prezentaci tvých nápadů.

Předmět Navrhování má komplexní charakter, zahrnující převážně praktickou přípravu absolventa pro výkon designérských a realizačních činností v oblasti nábytkové a interiérové tvorby. Využívá získaných vědomostí o materiálech, technologických postupech při realizaci konkrétních úkolů. Učivo je důsledně provázáno s procesem návrhové tvorby, navazujícím na výtvarnou průpravu a práci na počítačích v nižších ročnících studia.

 

  • každý sudý rok nástupu do 1. ročníků je přijímáno 18 uchazečů (1.9. 2020, 2022, 2024)
  • každý lichý rok nástupu do 1. ročníků je přijímáno 10 uchazečů (1.9. 2021, 2023, 2025)

 

Kritéria přijímacího řízení 2023/2024

Přípravný kurz na talentové zkoušky

Manuál k talentové zkoušce design interiéru

Formulář přihlášky ke studiu

Výsledky přijímacího řízení

Dny otevřených dveří

Výstavy studentských prací

Kam po škole (možnosti dalšího studia na VOŠ a VŠ)

 


Rámcový vzdělávací program - RVP

Absolvent oboru design interiéru je připraven uplatnit se zejména jako tvůrčí případně technicko-organizační pracovník v oblasti zaměřené na design nábytku a interiéru včetně jeho doplňků a jejich realizace. Uplatní se jako designér v týmech nábytkářských a interiérových studií a ateliérů i v poradenských činnostech bytového architekta. Dále se může uplatnit v řízení menších pracovních kolektivů ve firmách vyrábějících nábytek....

Celý rámcový vzdělávací program, který podrobně popisuje uplatnění absolventa, klíčové i odborné kompetence, rozvržení obsahu vzdělávání, organizaci vzdělávání a mnoho dalších důležitých podrobností o studiu oboru naleznete zde... RVP DI

Nástěnka (výběr - uchazeč)

Podporujeme