Uchazeč » Nabídka oborů » Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů (UŘSHN)

 

Studijní obor 82-51-L/06 Umělecko řemeslná stavba hudebních nástrojů

„ Postav si svůj hudební nástroj a vdechni mu život. "

 

Obor je vyučován ve dvou zaměřeních:

- strunné hudební nástroje - zaměřené na tradiční i moderní technologie výroby a restaurování kytar a houslí

- klávesové hudební nástroje - zaměřené na výrobu a restaurování pianin a klavírů

Vybrané zaměření uveďte prosím na přihlášce ke studiu.

 

Studijní čtyřletý obor je zejména určen pro řemeslně nadané studenty a vyžaduje talentovou zkoušku.

V odborných předmětech se naučíš mnoha novým a zajímavým věcem.

Například v předmětech Stavba hudebních nástrojů získáš všeobecné znalosti o hudebních nástrojích od historie po současnost. Odneseš si znalosti i konkrétní podklady, podle kterých budeš moci stavět či opravovat hudební nástroje. Budeš mít možnost prezentovat vlastní nápady a ve vyšších ročnících je realizovat. V předmětu Technologie se naučíš všeobecné i zcela specifické výrobní postupy používané při výrobě strunných (kytary, housle) a ve druhém zaměření klávesových (pianina, klavíry) hudebních nástrojů. Tento předmět rozvine i tvou představivost. Ty sám pochopíš, proč jsou některé pracovní postupy stejné již po staletí a jiné se stále rozvíjí. V Materiálech se dozvíš o materiálech používaných ve výrobě hudebních nástrojů, počínaje dřevem a jeho jedinečnými vlastnostmi pro výrobu hudebních nástrojů, přes nově používané materiály v oboru, až po např. povrchové úpravy - historické i moderní. Poznáš, jak úzce spolu souvisí technologie (jak vyrobit) s materiály (z čeho vyrobit). Odborné kreslení tě naučí pracovat s výkresovou dokumentací, tvořit výkresy, které budou tvým základem pro pozdější samostatnou činnost. Praktická výuka (praxe) tě nejdřív naučí ovládat nářadí na jednoduchém výrobku, poté si postavíš několik kytar podle standardních modelů nebo pianino (v závislosti na zvoleném zaměření) a nakonec dostaneš příležitost vyrobit vlastní nástroj podle svého návrhu, popřípadě podle vybraného historického nástroje.

Tento obor se otevírá každý rok: 1. 9.2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024...


 

Kritéria přijímacího řízení 2023/2024

 

Přípravný kurz na talentové zkoušky

Manuál k talentové zkoušce uměleckořemeslná stavba hud. nástrojů

Formulář přihlášky ke studiu

Výsledky přijímacího řízení

Dny otevřených dveří

Výstavy studentských prací

Kam po škole (možnosti dalšího studia na VOŠ a VŠ)

 


Rámcový vzdělávací program - RVP
Absolvent oboru uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů je připraven uplatnit se nejen ve výrobě hudebních nástrojů, ale i v opravnách a prodejnách hudebních nástrojů. Je schopen začít sám stavět hudební nástroje, případně poskytovat vysoce odborný servis. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách nebo dále rozvíjet své znalosti, např. na zahraničních stážích.

Celý rámcový vzdělávací program, který podrobně popisuje uplatnění absolventa, klíčové i odborné kompetence, rozvržení obsahu vzdělávání, organizaci vzdělávání a mnoho dalších důležitých podrobností o studiu oboru naleznete zde... RVP HN

 

Z dílen praktické výuky hudebních nástrojů

Budova praktické výuky
Budova praktické výuky
Praktická výuka výroby kytar
Praktická výuka výroby kytar
Praktická výuka výroby kytar
Praktická výuka výroby kytar
Praktická výuka výroby kytar
Praktická výuka výroby kytar
Praktická výuka výroby kytar
Praktická výuka výroby kytar
Praktická výuka výroby kytar
Praktická výuka výroby kytar
Praktická výuka výroby kytar
Praktická výuka výroby kytar
Praktická výuka výroby kytar
Praktická výuka výroby kytar
Praktická výuka výroby kytar
Praktická výuka výroby kytar
Praktická výuka výroby kytar
Praktická výuka výroby kytar
Praktická výuka výroby kytar
Praktická výuka výroby kytar
Praktická výuka renovace historického pianina
Praktická výuka renovace historického pianina
Praktická výuka renovace historického pianina
Praktická výuka renovace historického pianina
Praktická výuka renovace historického pianina
Praktická výuka renovace historického pianina
Praktická výuka výroby pianin
Praktická výuka výroby pianin
Praktická výuka výroby pianin
Praktická výuka výroby pianin

 

 

Nástěnka (výběr - uchazeč)

Podporujeme