Uchazeč » Nabídka oborů » Uměleckořemeslné zpracování dřeva (UŘZD)

 

Studijní obor 82-51-L/02 - Uměleckořemeslné zpracování dřeva

„Umělecká truhlařina a řezbařina dá prostor tvému talentu i šikovným rukám."

 

Obor je vyučován ve dvou zaměřeních:

práce truhlářské - zaměřené na tradiční technologie výroby a restaurování nábytku

práce řezbářské - zaměřené na řezbu slohových ornamentálních celků a restaurování předmětů

Vybrané zaměření uveďte prosím na přihlášce ke studiu.

 

Studijní čtyřletý obor je zejména určen pro výtvarně a řemeslně nadané studenty a vyžaduje talentovou zkoušku.

V odborných předmětech se naučíš mnoha novým a zajímavým věcem.

Poznáš základy a zvláštnosti výroby slohového nábytku orientované na klasické způsoby opracování dřeva. Například v předmětu Dějiny výtvarné kultury (Dějiny umění) získáš ucelenou umělecko-historickou orientaci v oblasti vývoje výtvarné kultury od jejího vzniku až po současnost. Výtvarná příprava rozvine tvé výtvarné myšlení, tvořivost a fantazii, přispěje ke kultivaci výtvarného vidění a vyjadřování. Předměty Technologie, Technologická dokumentace a Technické kreslení tě naučí znát způsoby práce se dřevem, samostatně zpracovat technickou dokumentaci na výrobek a podle ní zhotovit zejména slohový nábytek. V Konstrukci se naučíš zásady pro vytváření dřevěných prvků a skeletů, poznáš typologii a rozměrové požadavky na výrobky. Na získání znalostí o starých řemeslných zdobných technikách je zaměřen předmět Uměleckořemeslné zpracování dřeva, který vychází z osvědčených praktik truhlářských mistrů. Učivo je důsledně provázáno s praktickou činností v dílnách s důrazem na rukodělnou práci při použití historických technik úpravy dřeva.

 

Tento obor se otevírá každý rok: 1. 9. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,...


 

Kritéria přijímacího řízení 2020/2021

Přihlášky pro 1.kolo přijímacího řízení do 30.11.2019, termín talentové zkoušky 6 - 7.1.2020

Výsledky jsou zveřejněny vždy po vyhodnocení příslušného kola zde...

 

Přípravný kurz na talentové zkoušky

Formulář přihlášky ke studiu

Dny otevřených dveří

Výstavy studentských prací

Maturitní práce oboru

Kam po škole (možnosti dalšího studia na VOŠ a VŠ)

 


Rámcový vzdělávací program - RVP
Absolvent oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva si osvojí souvislosti a návaznosti jednotlivých pracovních technik a pracovních operací. Naučí se respektovat historická i estetická hlediska důležitá pro uměleckořemeslnou práci. Získá návyky při dodržování technologické kázně včetně dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví. Důležité je v tomto oboru i respektování požadavků v oblasti památkové péče a hospodaření s materiály. Důraz je kladen na získání dovedností a návyků samostatné práce při praxi na dílně. Uplatnění absolventů je především ve vlastní výrobě slohového nábytku a řezeb podle vlastních návrhů při použití původních technologií. Dále v restaurátorských dílnách při konzervaci a restaurování nábytku a řezbářských pracích. Po příslušné praxi jsou absolventi schopni v rámci podnikatelské činnost působit jako odborní poradci při posuzování, prodeji nábytku a uměleckořemeslných výrobků.

Celý rámcový vzdělávací program, který podrobně popisuje uplatnění absolventa, klíčové i odborné kompetence, rozvržení obsahu vzdělávání, organizaci vzdělávání a mnoho dalších důležitých podrobností o studiu oboru naleznete zde... RVP SR

Nástěnka (výběr - uchazeč)

26.06.2019:  Naši studenti zvítězili v soutěži Přeměná odpadů na zdroje 


08.03.2019:  Co Čech, to designér v časopisu Interiéry 


22.03.2018:  Navrhování iteriérů on-line v časopisu Interiéry 


14.12.2017:  Naši pedagogové "o vizualizacích", a jiné přednášky z Interiérů 2017 

Podporujeme