Uchazeč » Nabídka oborů » Truhlář

 

Učební obor 33-56-H/01 - Truhlář

„Truhlařina je krásné a voňavé řemeslo."

 

Klasický tříletý učební obor zaměřený na výrobu nábytku
V odborných předmětech se naučíš podstatu strojního i ručního opracování dřeva. V předmětu Technologie získáš znalosti o způsobech opracování dřeva v nábytkovém i stavebním truhlářství. Součástí odborné výuky je také znalost Výrobních zařízení a nářadí, jejich obsluha, údržba a seřízení. Nedílnou součástí výuky je Odborná praxe v dílnách se zvláštním zřetelem na znalost vlastností používaných materiálů a jejich chování v hotových výrobcích. Studenti se naučí v předmětu Odborné kreslení vytvářet a zejména potom číst a pracovat s výrobní dokumentací. Obor má komplexní charakter zahrnující získání řemeslných znalostí, nutných pro zhotovení kvalitního výrobku strojním i ručním opracováním dřeva.

Tento obor se otevírá každý rok: 1. 9. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024...


 

Kritéria přijímacího řízení 2024/2025

Formulář přihlášky ke studiu

Výsledky přijímacího řízení

Dny otevřených dveří

Výstavy studentských prací

Kam po škole (možnosti dalšího studia)

 


Rámcový vzdělávací program - RVP
Absolvent oboru truhlář je připraven uplatnit se ve všech truhlárnách při ruční i strojové výrobě nábytku a částečně i ve výrobě stavebně truhlářských výrobků. Umí pracovat s výkresovou dokumentací a podle ní samostatně zhotovovat výrobky. Po příslušné praxi si absolvent může zařídit živnost v oboru. Celý rámcový vzdělávací program, který podrobně popisuje uplatnění absolventa, klíčové i odborné kompetence, rozvržení obsahu vzdělávání, organizaci vzdělávání a mnoho dalších důležitých podrobností o studiu oboru naleznete zde... RVP T

 

Z dílen praktické výuky

Detail lékárničky
Detail lékárničky
Konstrukční spoje
Konstrukční spoje
Krabičky
Krabičky
Špaletové okno
Špaletové okno
Krácení materiálu
Krácení materiálu
Lékárnička
Lékárnička
Ozuby
Ozuby
Řezání na pile
Řezání na pile
Detail spoje
Detail spoje
Řezání ozubů
Řezání ozubů
Stolička
Stolička
Podnožka
Podnožka

Nástěnka (výběr - uchazeč)

Podporujeme