Uchazeč » Nabídka oborů » Umělecký truhlář a řezbář

 

Učební obor 82-51-H/02 - Umělecký truhlář a řezbář

„Řemeslo má zlaté dno a je jen na tobě toho využít."

 

Tříletý učební obor zaměřený na výrobu slohového nábytku a restaurátorskou činnost.

V odborných předmětech se naučíš základy a zvláštnosti výroby historického nábytku s důrazem na klasické způsoby opracování a úpravy dřeva. Obor je zaměřen pro výtvarně a řemeslně nadané studenty a vyžaduje talentovou zkoušku. V předmětech Technologie a Nauka o materiálech se seznámíš se způsoby obrábění dřeva a jeho vlastnostmi při výrobě a použití v hotových výrobcích. Specifikem oboru je zařazení uměleckých předmětů jako je například Výtvarná výchova. Dějiny umění poskytnou znalosti hlavních slohových období a jejich charakteristických znaků v průběhu historického vývoje. Učivo je důsledně provázáno s praktickou činností v dílnách s důrazem na rukodělnou práci při použití osvědčených historických technik opracování dřeva a to i při restaurování či výrobě replik historického nábytku.

 

Tento obor se otevírá v letech: 1. 9. 2012, 2015...


 

V roce 2024 se tento obor neotevírá, ale přesto vás může zajímat...

 

Dny otevřených dveří

Výstavy studentských prací

Kam po škole (možnosti dalšího studia na VOŠ a VŠ)

 


Rámcový vzdělávací program - RVP
Absolvent oboru umělecký truhlář je schopen se uplatnit při strojní i ruční výrobě, zejména při zhotovování replik slohového nábytku a při opravách a restaurování starožitného nábytku. Celý rámcový vzdělávací program, který podrobně popisuje uplatnění absolventa, klíčové i odborné kompetence, rozvržení obsahu vzdělávání, organizaci vzdělávání a mnoho dalších důležitých podrobností o studiu oboru naleznete zde... RVP UT

 

Z dílen praktické výuky

Pohled na dílnu
Pohled na dílnu
Výroba reliéfu
Výroba reliéfu
Výroba reliéfu
Výroba reliéfu
Výroba rokokové stoličky
Výroba rokokové stoličky
Výroba reliéfu
Výroba reliéfu
Výroba reliéfu
Výroba reliéfu
Výroba reliéfu
Výroba reliéfu
Výroba reliéfu
Výroba reliéfu
Výroba reliéfu
Výroba reliéfu
Pohled do dílny
Pohled do dílny
Výroba rokokové stoličky
Výroba rokokové stoličky
Výroba rokokové stoličky
Výroba rokokové stoličky
Detail řezby
Detail řezby
Intarzovaná kazeta
Intarzovaná kazeta
Soustružená dóza
Soustružená dóza
Výroba šachovnice
Výroba šachovnice

 

 

Nástěnka (výběr - uchazeč)

Podporujeme